Dutch language file

Dutch language file

Postby Boyz_PC » Sat Nov 06, 2010 12:26 pm

The dutch language file doesn't work in version ac-v3.03.02. How can i fix it?


When i want to see my calendar after installing it, i get only 3 small blank windows to see instead of 3 small windows with a calendrer in it. How comes?
Boyz_PC
 
Posts: 1
Joined: Sat Nov 06, 2010 12:11 pm

Re: Dutch language file

Postby hofhuis » Sun Dec 05, 2010 1:49 pm

Deze werkt correct in de laatste versie.
Kopiëren in de spaanse taalfile en hernoemen naar nl.lang.php

Code: Select all
<?php
 $lang=array();
$lang["month_01"] = "Jan";
$lang["month_02"] = "Febr";
$lang["month_03"] = "Maart";
$lang["month_04"] = "April";
$lang["month_05"] = "Mei";
$lang["month_06"] = "Juni";
$lang["month_07"] = "Juli";
$lang["month_08"] = "Aug";
$lang["month_09"] = "Sept";
$lang["month_10"] = "Okt";
$lang["month_11"] = "Nov";
$lang["month_12"] = "Dec";
$lang["day_0"] = "Zon";
$lang["day_1"] = "Ma";
$lang["day_2"] = "Di";
$lang["day_3"] = "Woe";
$lang["day_4"] = "Do";
$lang["day_5"] = "Vrij";
$lang["day_6"] = "Zat";
$lang["available"] = "Beschikbaar";
$lang["legend"] = "Legenda";
$lang["prev_X_months"] = "Vorige maanden";
$lang["next_X_months"] = "Volgende maanden";
$lang["inst_click_dates"] = "Klik op een datum om de status te veranderen";
$lang["admin_login"] = "Inloggen";
$lang["admin_dashboard"] = "Dashboard";
$lang["admin_states"] = "Boeking Statussen";
$lang["admin_bookings"] = "Boeking Services";
$lang["admin_items"] = "Boeking Services";
$lang["admin_config"] = "Kalender Instellingen";
$lang["admin_reset"] = "Reset Kalender";
$lang["admin_profile"] = "Uw profiel";
$lang["logout"] = "Uitloggen";
$lang["see_web"] = "Zie Kalender";
$lang["admin_admin_users"] = "Beheerders";
$lang["username"] = "Gebruikersnaam";
$lang["password"] = "Wachtwoord";
$lang["title_add"] = "Toevoegen";
$lang["title_mod"] = "Wijzigen";
$lang["title_delete"] = "Verwijderen";
$lang["desc"] = "Omschrijving";
$lang["class"] = "CSS class";
$lang["bt_save_changes"] = "Bewaar";
$lang["bt_add"] = "Toevoegen";
$lang["bt_delete"] = "Verwijderen";
$lang["msg_mod_OK"] = "Service is gewijzigd;";
$lang["msg_mod_KO"] = "Service is NIET gewijzigd;";
$lang["msg_add_OK"] = "Service is toegevoegd;";
$lang["msg_add_KO"] = "Service is NIET toegevoegd";
$lang["msg_delete_OK"] = "Service is verwijderd";
$lang["msg_delete_KO"] = "Service is NIET verwijderd";
$lang["select_item"] = "Selecteer Service";
$lang["item_to_show"] = "Kalender Service";
$lang["item"] = "Kalender";
$lang["add_item_id"] = "Nieuw Service op ID";
$lang["bt_add_item"] = "Toevoegen";
$lang["bt_change_item"] = "Wijzig Service";
$lang["bt_reset_calendar"] = "Reset Kalender";
$lang["yes"] = "Ja";
$lang["no"] = "Nee";
$lang["date_format"] = "Datum Formaat";
$lang["date_format_us"] = "mm/dd/yyyy";
$lang["date_format_eu"] = "dd/mm/jjjj";
$lang["title"] = "Titel";
$lang["cal_url"] = "Voledige Kalender Url";
$lang["note_cal_url"] = "/Calendar (geen slaches verder)";
$lang["default_lang"] = "Standaard Taal";
$lang["num_months"] = "Aantal Maanden om weer te geven";
$lang["start_day"] = "Start Dag";
$lang["click_past_dates"] = "Dagen in verleden actief";
$lang["msg_new_cal_item_added"] = "NB - nieuwe service boekingen worden uitsluitend in database opgeslagen als status wijzigt.";
$lang["warning_delete_confirm"] = "Weet u zeker dat u deze Service wilt verwijderen?";
$lang["warning_reset_confirm"] = "Weet u zeker dat u een volledige reset van de Kalender wilt? - ALLE DATA GAAT VERLOREN!";
$lang["id"] = "ID";
$lang["options"] = "Opties";
$lang["password_repeat"] = "Nogmaals Wachtwoord";
$lang["note_password_mod"] = "Wachtwoord alleen opgeven als u het wilt wijzigen.";
$lang["note_user_calendar_only"] = "Deze gebruiker kan alleen eigen Kalender beheren";
$lang["warning_no_page_permission"] = "Pagina bestaat niet";
$lang["inst_drag"] = "Versleep de Service om volgorde aan te passen";
$lang["warning_no_calendar_items"] = "U heeft nog geen enkele Kalender Service toegevoegd.  Klik op de knop om uw kalender toe te voegen.";
$lang["warning_item_not_exist"] = "Deze Service bestaat niet";
$lang["state"] = "Status";
$lang["last_update"] = "Laatste update";
$lang["admin_languages"] = "Talen";
$lang["language"] = "Taal";
$lang["new_lang_code"] = "Nieuwe taalcode(ISO)";
$lang["note_add_language"] = "Adding a new language will add the required fields to the database and copy the english language file ready to be translated.&lt;br&gt;Note - the language folder and files must have write permissions (chmod 777)";
$lang["warning_new_lang_confirm"] = "Are you sure that you want to add a new language?
This will alter the database and create a new language file.";
$lang["states_method_click_through"] = "Klik door de statussen";
$lang["click_method"] = "Klik methode";
$lang["inst_calendar_click"] = "Klik op de datum om de status te wijzigen";
$lang["tip_add_new_item"] = "Voeg nieuwe service toe";
$lang["tip_edit_item"] = "Wijzig deze service";
$lang["tip_add_new_state"] = "Voeg nieuw verblijf toe";
$lang["tip_delete_item"] = "Verwijder deze service";
$lang["tip_see_item_calendar"] = "Zie Kalender voor deze service";
$lang["drag_to_order"] = "Versleep om de volgorde te wijzigen";
$lang["msg_warning"] = "Informatie:";
$lang["msg_order_update_OK"] = "Sevice volgorde veranderd";
$lang["msg_order_update_KO"] = "Onmogelijk de service volgorde te wijzigen";
$lang["msg_state_mod_OK"] = "Service status gewijzigd";
$lang["msg_state_mod_KO"] = "Onmogelijk de service status te wijzigen";
$lang["click_update_state"] = "Klik om de service status te vernieuwen";
$lang["id_ref_external"] = "Extern status ID";
$lang["note_id_ref_external"] = "Optional - to reference item to existing items database table";
$lang["theme"] = "Kalender Thema";
$lang["item_modified"] = "Gewijzigd";
$lang["item_added"] = "Toegevoegd";
$lang["warning_no_active_items"] = "U heeft nog geen actieve Kalender om te laten zien.";
?>
hofhuis
 
Posts: 1
Joined: Sun Dec 05, 2010 1:45 pm


Return to Languages

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron