Dutch language file for version 3.03.05

Dutch language file for version 3.03.05

Postby JohN » Fri Sep 30, 2011 3:17 pm

Code: Select all
<?php
$lang=array();
$lang["month_01"]   =   "Januari";
$lang["month_02"]   =   "Februari";
$lang["month_03"]   =   "Maart";
$lang["month_04"]   =   "April";
$lang["month_05"]   =   "Mei";
$lang["month_06"]   =   "Juni";
$lang["month_07"]   =   "Juli";
$lang["month_08"]   =   "Augustus";
$lang["month_09"]   =   "September";
$lang["month_10"]   =   "Oktober";
$lang["month_11"]   =   "November";
$lang["month_12"]   =   "December";
$lang["day_0"]      =   "Zondag";
$lang["day_1"]      =   "Maandag";
$lang["day_2"]      =   "Dinsdag";
$lang["day_3"]      =   "Woensdag";
$lang["day_4"]      =   "Donderdag";
$lang["day_5"]      =   "Vrijdag";
$lang["day_6"]      =   "Zaterdag";
$lang["available"]   =   "Beschikbaar";
$lang["legend"]      =   "Key";
$lang["prev_X_months"]   =   "Vorige $numMonths maanden";
$lang["next_X_months"]   =   "Volgende $numMonths maanden";
$lang["inst_click_dates"]   =   "Klik op de datum om de status te wijzigen";
$lang["admin_login"]      =   "Inloggen";
$lang["admin_dashboard"]   =   "Beheerpaneel";
$lang["admin_states"]      =   "Reservering status";
$lang["admin_bookings"]      =   "Reserveringen";
$lang["admin_items"]      =   "Reservering objecten";
$lang["admin_config"]      =   "Kalender configuratie";
$lang["admin_reset"]      =   "Kalender resetten";
$lang["admin_profile"]      =   "Jouw profiel";
$lang["logout"]            =   "Uitloggen";
$lang["see_web"]         =   "Kalender bekijken";
$lang["admin_admin_users"]   =   "Admin gebruikers";
$lang["username"]         =   "Gebruikersnaam";
$lang["password"]         =   "Wachtwoord";
$lang["title_add"]         =   "Toevoegen";
$lang["title_mod"]         =   "Wijzigen";
$lang["title_delete"]      =   "Verwijderen";
$lang["desc"]            =   "Omschrijving";
$lang["class"]            =   "CSS class";
$lang["bt_save_changes"]   =   "Wijzigingen bewaren";
$lang["bt_add"]            =   "Toevoegen";
$lang["bt_delete"]         =   "Verwijderen";
$lang["msg_mod_OK"]         =   "Gegevens gewijzigd";
$lang["msg_mod_KO"]         =   "Gegevens NIET gewijzigd";
$lang["msg_add_OK"]         =   "Gegevens toegevoegd";
$lang["msg_add_KO"]         =   "Gegevens NIET toegevoegd";
$lang["msg_delete_OK"]      =   "Gegevens verwijderd";
$lang["msg_delete_KO"]      =   "Gegevens NIET verwijderd";
$lang["select_item"]      =   "Selecteer Item";
$lang["item_to_show"]      =   "Kalender Item";
$lang["item"]            =   "Kalender";
$lang["add_item_id"]      =   "Nieuw Item onder ID";
$lang["bt_add_item"]      =   "Item toevoegen";
$lang["bt_change_item"]      =   "Item wijzigen";
$lang["bt_reset_calendar"]   =   "Kalender resetten";
$lang["yes"]            =   "Ja";
$lang["no"]               =   "Nee";
$lang["date_format"]      =   "Datum Format";
$lang["date_format_us"]      =   "mm/dd/yyyy";
$lang["date_format_eu"]      =   "dd/mm/yyyy";
$lang["title"]            =   "Titel";
$lang["cal_url"]         =   "Path naar kalender vanuit root";
$lang["note_cal_url"]      =   "eg- /kalender (geen / aan het eind)";
$lang["default_lang"]      =   "Default Taal";
$lang["num_months"]         =   "Aantal maanden tonen";
$lang["start_day"]         =   "Eerste dag van de week";
$lang["click_past_dates"]   =   "Verlopen data tonen";
$lang["msg_new_cal_item_added"]   =   "Opm. - nieuwe items worden alleen aan de database toegevoegd wanneer de status van een datum is gewijzigd.";
$lang["warning_delete_confirm"]   =   "Weet je zeker dat je dit item wilt verwijderen?";
$lang["warning_reset_confirm"]   =   "Weet je zeker dat een complete reset van de kalender wilt uitvoeren? - ALLE GEGEVENS ZULLEN VERLOREN GAAN!";
$lang["id"]                     =   "ID";
$lang["options"]               =   "Opties";
$lang["password_repeat"]         =   "Herhaal wachtwoord";
$lang["note_password_mod"]         =   "Geef alleen een wachtwoord op indien je die wilt wijzigen.";
$lang["note_user_calendar_only"]   =   "Deze gebruiker kan alleen zijn eigen kalenders beheren.";
$lang["warning_no_page_permission"]   ="Pagina bestaat niet";
$lang["inst_drag"]               =   "Versleep de items om de volgorde te wijzigen";
$lang["warning_no_calendar_items"]   =   "Je hebt nog geen items ingevoerd. Klik op de knop om een kalender toe te voegen.";
$lang["warning_item_not_exist"]      =   "Dit item bestaat niet";
$lang["state"]="Status";
$lang["last_update"]         =   "Laatste wijziging";
$lang["admin_languages"]      =   "Talen";
$lang["language"]            =   "Taal";
$lang["new_lang_code"]         =   "Nieuwe taalcode (ISO)";
$lang["note_add_language"]      =   "Na het toevoegen van een nieuwe taal zullen de velden naar de database worden gecopieerd en gevuld worden met de standaard Engelse termen.<br>Opm. - de 'taal' folder en de bestanden moeten beschrijfbaar zijn(chmod 777)";
$lang["warning_new_lang_confirm"]=   "Weet je zeker dat je een nieuwe taal wilt toevoegen?\n De database zal worden gewijzigd en een nieuw taalbestand wordt aangemaakt.";
$lang["states_method_click_through"]   =   "Verder klikken (alle statussen bekijken)";
$lang["click_method"]   =   "Klik methode";
$lang["inst_calendar_click"]   =   "Klik op de datum om de status te wijzigen";
$lang["tip_add_new_item"]   =   "Nieuw item toevoegen";
$lang["tip_edit_item"]   =   "Dit item bewerken";
$lang["tip_add_new_state"]   =   "Nieuwe staus toevoegen";
$lang["tip_delete_item"]   =   "Dit item verwijderen";
$lang["tip_see_item_calendar"]   = "Zie de kalender voor dit item";
$lang["drag_to_order"]      =   "Versleep naar hier om de volgorde te wijzigen";
$lang["msg_warning"]      =   "Informatie:";
$lang["msg_order_update_OK"]=   "Volgorde van de items gewijzigd";
$lang["msg_order_update_KO"]=   "Niet mogelijk om de volgorde van de items te wijzigen";
$lang["msg_state_mod_OK"]   =   "De status van het item is gewijzigd";
$lang["msg_state_mod_KO"]   =   "Niet mogelijk om de status van het item te wijzigen";
$lang["click_update_state"]   =   "Klik om de status van het item bij te werken";
$lang["id_ref_external"]   =   "Externe item ID";
$lang["note_id_ref_external"]=   "Optioneel - verwijzen naar bestaand item in database";
$lang["theme"]   =   "Kalender Thema";
$lang["item_modified"]   =   "gewijzigd";
$lang["item_added"]   =   "toegevoegd";
$lang["warning_no_active_items"]="Er zijn geen actieve kalender items waarvoor de kalender getoond kan worden.";
?>
User avatar
JohN
 
Posts: 14
Joined: Fri Sep 30, 2011 1:42 am

Return to Languages

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron